PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

Nie ma żadnych produktów
PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

Wykonujemy projekty technologiczne do sanepidu. HorecaOne - kompleksowe wyposażenie gastronomii Więcej informacji...

Więcej

Podkategorie

  • Projekt technologiczny

    Pierwszym krokiem, który powinien wykonać Inwestor chcąc uruchomić lokal gastronomiczny i rozpocząć w nim działalność, to wykonanie projektu technologii zaplecza gastronomicznego. Dopiero na jego podstawie można planować dalsze prace związane z wyposażeniem i uruchomieniem zakładu. Do naszego działu zapraszamy już w momencie planowania prac budowlanych lub remontowych. Pozwoli to Państwu na zaoszczędzenie wielu kosztów związanych z przeróbkami budowlanymi i instalacyjnymi, a także kłopotów z odbiorem lokalu. Każdy projekt wykonujemy na indywidualne życzenia klienta, uwzględniając: rodzaj prowadzonej działalności gastronomicznej, wielkość i charakter lokalu, obowiązujące przepisy sanitarnohigieniczne, BHP i podstawowe wytyczne HACCP. Nasze projekty posiadają wszystkie wymagane zatwierdzenia (Sanepid, BHP oraz ewentualnie PPOŻ). W projekcie techniczno - technologicznym obok projektu wyposażenia zawarte są również: wytyczne do projektu architektoniczno - budowlanego - tzn. wymiary pomieszczeń, niezbędne do zainstalowania zaproponowanego wyposażenia, (projekt przebudowy). projekt przyłączy - wytyczne do projektów branżowych - tzn. dane dotyczące przyłączy wodno - kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych i wentylacyjnych, które w sposób precyzyjny określają, w którym miejscu musi znaleźć się gniazdo 230V lub 400V, podłączenie wody ciepłej lub zimnej, odpływ wody lub doprowadzenie gazu, aby możliwe było właściwe funkcjonowanie urządzeń. Atutami naszego zespołu są: wieloletnie doświadczenie w projektowaniu zakładów gastronomicznych (od 1996 roku), uzupełniana na bieżąco znajomość ofert producentów wyposażenia i urządzeń gastronomicznych, gruntowna wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania oferowanych urządzeń (uczestnictwo w szkoleniach serwisowych), doświadczenie wynikające z uczestnictwa we wszystkich wykonywanych przez nas montażach.


Kontakt z nami

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00

Telefon:T+48 22 424 44 14, M+48 602 257 433

Napisz do nas

eBiuletyn-Newsletter