O FIRMIE

Sklep internetowy jest jedną z form działalności prowadzonej przez Happy Corporation zarejestrowanej w KRS pod numerem 0000457811oraz jest płatnikiem podatku Vat i posiada numer podatkowy NIP.
Sprzedawcą dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest firma:

Happy Corporation Sp. z o.o.
Marysińska 27
04-606 Warszawa

FAKTURY VAT
Firmy, które są zainteresowane otrzymaniem faktury Vat, prosimy o podanie danych koniecznych do jej wystawienia,
tj.:

* Nazwa firmy
* Ulica, numer domu i mieszkania (lokalu)
* Kod pocztowy, miejscowość
* NIP

Zamawiając za pośrednictwem sklepu internetowego przyjmujecie Państwo do wiadomości i zgadzacie się na poniższe warunki.

ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z dokonaniem zakupów. Konieczna jest ostateczna weryfikacja
dostępności zamówionych pozycji.

2. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach
producentów i zaczyna się od 3 dni roboczych.

3. Po sprawdzeniu możliwości realizacji zamówienia, nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem niezwłocznie
drogą elektroniczną lub telefoniczną w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku sprowadzenia towaru o
terminie dostawy i podaniu kosztów transportu.

4. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym
uwzględniane są tylko dni robocze.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta o czym Nabywca jest niezwłocznie powiadamiany.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikłe nie z jego winy.

7. Zamówienie po potwierdzeniu nie podlega modyfikacji ani anulowaniu.

8. Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie sklepu JobWear lub pocztą elektroniczną.

9. W celu potwierdzenia realizacji jest konieczne potwierdzenie złożenia zamówienia. W przypadku braku lub podania
niewłaściwych danych zamówienie jest anulowane.

10. Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą i Nabywcą umowy sprzedaży towaru.

PŁATNOŚĆ

1. Forma płatności:

a) przedpłata 100% na konto Sprzedawcy
Sprzedawca wystawia fakturę pro-forma na podstawie której Nabywca wykonuje przelew.

b) płatność na podstawie zamówienia otrzymanego mailem
Z chwilą wpływu na konto Sprzedawcy płatności, towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT.

DOSTAWY I TRANSPORT

1. Realizację zamówienia rozpoczynamy po wpłynięciu należności na konto firmy.

2. Na terenie całej Polski towar dostarczamy tylko firmą kurierską na koszt kupującego.

3. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na
Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

4. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej protokołu reklamacji. Jeżeli jest ona uszkodzona, wówczas Klient powinien odmówić odbioru. Jeżeli Klient odbierze przesyłkę uszkodzoną, wówczas reklamację powinien złożyć u kuriera.

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zasady zwrotu
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) konsument, może od niej odstąpić bez podania przyczyny,
składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Następnie w terminie 14 dni powinien zwrócić
towar. Jeśli strony nie umówiły się inaczej zwrot towaru powinien nastąpić na koszt kupującego, czyli konsumenta.

2. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze Sprzedawcą. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji".

3. W razie reklamacji prosimy opisać wadę możliwie najdokładniej oraz załączyć do uszkodzonego towaru pismo
reklamacyjne. Reklamowany towar zostanie przekazany do przedstawiciela firmy w Polsce celem jej rozpatrzenia. W
przypadku uznania przez nas reklamacji Klient otrzyma towar pozbawiony wad lub w przypadku braku asortymentu
otrzyma zwrot wpłaconej należności.

4. Zwrotów należności dokonujemy przelewem na wskazane przez Klienta konto.

5.  Zwrot towaru nie dotyczy produktów zamawianych i sprowadzanych na zamówienie, z wykonanymi nadrukami, haftem oraz przerabianym wg zamówienia kupującego.

6. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

7. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

8. Koszty przesyłek kurierskich związane z naprawami serwisowymi prowadzonymi przez Sklep Internetowy pokrywa
nabywca.

9. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn producenta.

10. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym od momentu podpisania korekty faktury, na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I INNE PRAWA

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Soul & System danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2. Osoby, które dokonały rejestracji na stronie JobWear lub telefonicznie poprzez nasz dział handlowy podając swój
adres internetowy, wyrażają zgodę na otrzymywanie drogą mailową informacji handlowych oraz pozostałych firm
współpracujących z firmą Sprzedawcy przy tworzeniu promocji.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich marek.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów.

2. W przypadku wątpliwości przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian w treści regulaminu.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

5. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał właściwy Sąd.

6. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

PRAWA AUTORSKIE

Firma oświadcza, iż wszelkie zdjęcia, opisy aukcji, graficzne formy opisów jest autorstwa Firmy Happy Corporation Sp. z o.o.
Kopiowanie, przetwarzanie oraz rozpowszechnianie tych materiałów bez pisemnej zgody Firmy jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich (ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. Nr 24 poz.83, zm. Dz. U. Nr 94 poz. 170). Dochodzenie naruszeń praw autorskich odbędzie się w drodze sądowej.


Kontakt z nami

Nasza infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 do 17.00

Telefon:T+48 22 424 44 14, M+48 602 257 433

Napisz do nas

eBiuletyn-Newsletter